Odborné vzdělání jsem získal na Odborné Ladičské Škole v Praze a od jejího ukončení pracuji nepřetržitě v oboru. Nejdříve v ČSHN závod Petrof (5 let), pak ČS Rozhlas (5 let). V současné době působím už 13. rok na Janáčkové Akademii Muzických Umění v Brně. Od roku 1990 jsem držitelem živnostenského listu. Kromě běžného servisu pian v domácnostech pracuji pro některá brněnská divadla, hudební školy, nahrávací studia a j. Spolupracuji při realizaci koncertů našich i zahraničních umělců. Bude mi potěšením přivítat mezi mými zákazníky i Vás
DAN KIKTA
PRESLOVA 52, BRNO, TEL.: 543 236 524, MOBIL: 603 427 171
EMAIL: KIKTADAN@ATLAS.CZ
WWW.KIKTA.WZ.CZ